Returning to this web site?

SAML login
SAML login
Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

DĖMESIO!

Per kairėje pateiktą prisijungimo formą junkitės tik tuo atveju, jei taip jungėtės prie sistemos anksčiau!

Jei prie sistemos jungiatės pirmą kartą arba su savo bendru, universitete naudojamu prisijungimo vardu, junkitės per šią prisijungimo formą!

Jei tokio prisijungimo vardo neturite, galite jį susikurti čia: https://registracija.ktu.lt (universiteto kompiuterių klasėse čia: http://registracija.sc.ad.ktu.lt).

Jei nesate universiteto darbuotojas ar studentas ir negalite susikurti sau bendro, universitete naudojamo prisijungimo vardo, tačiau Jums vis tiek reikia prisijungti prie KTU IF Moodle sistemos, susisiekite su sistemos administratoriumi arba pabandykite prisijunkti kaip svečias.

ATTENTION!

Use the login form in the left only on that case, if you were logging so into the system earlier!

If you are logging into the system for the first time or with your single university account, login through this login form!

If you don’t have such an account, you can create it here: https://registracija.ktu.lt (in computer classess of the university here: http://registracija.sc.ad.ktu.lt).

If you are not an employee or a student in the university and are not able to create your single university account, but you still need to login into the KTU IF Moodle system, please contact the system administrator or
try to login as a guest.